THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP QUA INTERNET

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP QUA INTERNET

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top