THÔNG BÁO: V/V KHÓA VÀ MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

VỀ VIỆC KHÓA VÀ MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top