THÔNG BÁO: THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN

THỜI GIAN TẬP TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top