THÔNG BÁO: BÁO CÁO TRƯỚC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỂ TÀI NCKH NĂM 2019 - 2020

Căn cứ theo kế hoạch số 1001/KH-ĐHM, ngày 14 tháng 06 năm 2019 về việc triển khai hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường  năm học 2019 – 2020;

Văn phòng Khoa thông báo đến các Sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH về việc báo cáo trước Hội đồng, cụ thể như sau:
 
- Thời gian: 14h00 Thứ 6 ngày 08/05/2020
- Hình thức: Báo cáo trực tuyến qua Google Meet (Trưởng nhóm kiểm tra thông tin tham gia qua mail hoặc liên hệ Anh Hậu qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn)

Đề nghị trưởng nhóm các đề tài chuẩn bị: slide thuyết trình, báo cáo, chương trình thử nghiệm (nếu có) và các tài liệu, thiết bị cần thiết phục vụ cho buổi báo cáo.
 
Các nhóm để tài vui lòng có mặt trước 30 phút để chuẩn bị và nghe thông báo từ hội đồng.
 
VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top