THÔNG BÁO: ĐẢM BẢO AN NINH - AN TOÀN TRONG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH - AN TOÀN TRONG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top