Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do hạn hán và xâm nhập mặn - năm 2016

THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn trong đợt khô hạn đang diễn ra, nhà trường có triển khai cấp học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do hạn hán xâm nhập mặn 2016.

Chi tiết xem tại đây.

 

Top