THÔNG BÁO: SLIDE BÀI GIẢNG CỦA MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO 

Đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

V/v: Slide bài giảng các môn học của giảng viên Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

 

Hiện tại, Các giảng viên Khoa CNTT đã gửi Slide bài giảng các môn học của giảng viên cho sinh viên,  trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

 
Đề nghị  sinh viên phải chuẩn bị Slide bài giảng các môn học của giảng viên trước buổi học tập trung đầu tiên của mỗi môn học. 
 
Sinh viên photo các Slide bài giảng mẫu trên bằng 1 trong 2 cách sau:
  1. In Slide bài giảng từ hệ thống hỗ trợ học tập LMS của mỗi cá nhân.
  2. Hoặc: Đến cơ sở PHOTOCOPY MINH THÔNG (Khoa đã gửi Slide bài giảng mẫu các môn học ở đây, các bạn sinh viên có thể đến để photocopy). ĐT: 0983.613.212 - 0906.751.175  - Email: THUONDDV@GMAIL.COM
Lưu ý:
        1. Đề nghị LỚP TRƯỞNG (hoặc Lớp phó) thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên trong lớp biết thông báo này. 
       
       2. Đề nghị Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành Đoàn và Hội các lớp nhắc nhở các sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

 

Top