THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 CỦA KHÓA 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 CỦA KHÓA 2019

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

Top