THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH "GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN" NĂM HỌC 2019 -2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top