THÔNG BÁO: V/V NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                                                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                                                                                                             ________________

                   ___________                                                                                                                                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/V NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

1. Ngày 03, 04/06/2020 sinh viên nhập thông tin và nộp file mềm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) tại link  https://forms.gle/eHm87Xf6g48aJLF98  gồm:

  • Nội dung báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo định dạng (.doc hoặc .pdf)
  • Source code

Tất cả nén thành 1 file đặt tên là MSSV_Hoten (lấy thông tin của nhóm trưởng đại diện nếu KLTN có hơn 2 sinh viên thực hiện)

2. Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ tiến hành kiểm tra đạo văn qua hệ thống Turnitin và thông báo cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn về tỷ lệ đạo văn. Trong trường hợp trên mức 28% thì sinh viên phải chỉnh sửa KLTN và nộp lại file mềm cho Khoa trong vòng 03 ngày.

3. Ngày 09/06/2020 khoa CNTT thông báo lịch gặp giảng viên phản biện trên website it.ou.edu.vn.

Khoa CNTT sẽ chuyển file mềm KLTN sinh viên đã nộp cho giảng viên phản biện

4. Ngày bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 29/06/2020 đến 10/07/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo chính thức vào ngày 24/06/2020).

5. Ngày 24/06/2020 sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp tại văn phòng khoa CNTT (phòng 604, 35-37 Hồ Hảo Hớn) gồm:

  • 1 quyển KLTN bìa xanh dương in thường (lưu tại Khoa CNTT) không in source code
  • 1 bộ đĩa CD (hoặc USB) gồm:  file văn bản nội dung KLTN, source code có xác nhận của giáo viên hướng dẫn là chạy được.

Trên USB ghi thông tin: Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Giáo viên hướng dẫn,

6. Ngày 21/07/2020 sinh viên nộp 1 quyển KLTN đóng bìa mạ vàng (lưu Thư viện) và 1 bộ đĩa CD (hoặc USB) ghi lại file văn bản nội dung KLTN, source code đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng.

7. Cách trình bày KLTN theo quy định chung của Trường

Xem tại đây!

Lưu ý: số trang tối thiểu của KLTN phải là 60.

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top