THÔNG BÁO: TRƯỜNG CNTT HÀN QUỐC TUYỂN SINH MIỄN PHÍ LỚP JAVA DEVELOPER

Trường CNTT Hàn Quc tuyn sinh min phí lp Java Developer

 

Trường Công ngh thông tin Hàn Quc KITS được thành lp bi ba t chc là B khoa hc và Công ngh thông tin chính ph Hàn Quc (Ministry of Science and ICT), Cơ quan xúc tiến Công ngh thông tin quc gia (NIPA), Trung tâm hp tác Công ngh thông tin Hàn Quc (Korea IT Cooperation Center HCMC).

Thông qua khóa đào to Java Developer, Trường CNTT Hàn Quc mang đến cơ hi hc tp hoàn toàn min phí cho sinh viên IT Vit Nam, cung cp cho sinh viên cơ hi tìm kiếm vic làm, phát trin kĩ năng v công ngh thông tin, tìm kiếm các sinh viên IT xut sc cho các doanh nghip.

Sinh viên s có 3 tháng được đào to v khóa hc, 3 tháng được thc tp ti công ty Hàn Quc (thc tp có lương).

Khóa hc này s đào to cho sinh viên v ngôn ng lp trình Javascript, ngoài ra s có thêm các gi hc v ngôn ng, văn hóa Hàn Quc.

Đây là cơ hi đ các bn sinh viên công ngh thông tin có th trau di thêm kĩ năng ca bn thân và có cơ hi vic làm cao hơn sau khi ra trường.

 

Li ích ca chương trình KITS:

- Đào to min phí 3 tháng ( không bao găn ung, đi li)

- Đào to 8h/ngày và 5 ngày/tun

- Lp hc ngôn ng và văn hóa Hàn Quc

- Sau khóa đào to, được nhn làm thc tp 3 tháng ti công ty Hàn Quc (có tr lương)

- Các bn hc viên xut sc có cơ hi được gi li làm vic sau thi gian thc tp.

 

Lch đào to: Tháng 7 - tháng 9 năm 2020

 

 

Trình đ chuyên môn ca ng c viên: Nhng sinh viên đã có bng c nhân (hoc chun b tt nghip) và chưa tìm được vic làm

 

 

Chi tiết đào to: Lp lp trình 456 tiếng + Lp Hàn Quc 24 tiếng

 

 

Ni dung đào to:

Java 8 Fundamentals & Database

Spring framework (MVC, Boot, Cloud), Unit Test

APls Libraries (JPA, Logging, JSON, Excel, Mesaging, PDF, E-mail, Cryptographic)

DevOps Tols (Maven, Gradle, Jenkins, Docker,..)

 

Địa ch trung tâm đào to: 89 Trn văn Dư, P.13, Q. Tân Bình, Tp. H Chí Minh

 

Liên lc:

Địa ch135 Hai Bà Trưng, Bến  Nghé, Qun 1, TP.HCM

Đin thoi: 02835208135

E-mail: hcmc@nipa.kr

FB : facebook.com/kitstphcm

Cách đăng ký: bitly.com/kitstphcm

 

Top