THÔNG BÁO: VỀ VIỆC HOÀN TIỀN CỦA MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 TẠI CS LONG BÌNH HỌC KỲ II/2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC HOÀN TIỀN CỦA MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

TẠI CS LONG BÌNH HỌC KỲ II/2019-2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top