THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

VÀ TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top