THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

VP Khoa thông báo về việc xét học xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020: danh sach

- Chương trình đào tạo HK1 năm học 2019 - 2020: chuong trinh dao tao

- Chỉ tiêu xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020: chi tieu

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản vào địa chỉ : thong tin tai khoan

- Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ : phan hoi

- Thời gian điền thông tin và phản hồi: từ hôm nay đến 17h00 ngày 05/06/2020. Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:  Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top