Hội thảo chia sẻ tri thức - Cơ sở lập trình

HỘI THẢO CHIA SẺ TRI THỨC - CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Nhằm định hướng học tập bộ môn lập trình cũng như hướng dẫn cách viết một chương trình hoàn chỉnh, BCN khoa phối hợp với BCH Khoa CNTT tổ chức chuỗi Hội Thảo Chia Sẻ Tri Thức - Ôn Tập môn Cơ Sở Lập Trình dành cho các toàn bộ các bạn sinh viên khóa 2015. 
Thời gian: Các ngày thứ 6 trong tháng 4 và tháng 5.
Địa điểm: Phòng máy CS Nguyễn Kiệm.
Đây là hoạt động Học Thuật BẮT BUỘC đối với Sinh Viên khóa 2015 khoa CNTT. Các bạn vui lòng tham gia đầy đủ. Hoạt động có điểm danh (Check in + Check out), cộng điểm rèn luyện và kiểm tra của Ban Chủ Nhiệm Khoa.
BCH các lớp và các bạn Sinh viên khóa 2015 chia sẻ thông tin về lớp để các bạn sinh viên nắm rõ và hoạt động.

 

Top