THÔNG BÁO: LỊCH THI LÝ THUYẾT HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

LỊCH THI LÝ THUYẾT HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top