THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 - CẬP NHẬT NGÀY 10/06/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 - 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 10/06/2020)

VP Khoa thông báo về việc xét học xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020 (được cập nhật đến ngày 10/06/2020)danh sach

- Chương trình đào tạo HK1 năm học 2019 - 2020: chuong trinh dao tao

- Chỉ tiêu xét học bổng KKHT HK1 năm học 2019 - 2020 (được cập nhật đến ngày 10/06/2020)chi tieu

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản vào địa chỉ : thong tin tai khoan

- Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ email : hau.nt@ou.edu.vn

- Sinh viên thắc mắc hoặc phản hồi thông tin: từ hôm nay đến 17h00 ngày 12/06/2020. Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:  - Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

            - Danh sách dự kiến trên đây có thể thay đổi khi có phản hồi từ sinh viên, và trước khi có quyết định chính thức.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top