THÔNG BÁO: V/V HỌC THÊM 01 BUỔI MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CÁC LỚP DH19CS01, DH19IT01, DH19IT02

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC HỌC THÊM 1 BUỔI MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CÁC LỚP

DH19CS01, DH19IT01, DH19IT02

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top