THÔNG BÁO: CẬP NHẬT LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2016 - NGÀY 29/06/2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

CẬP NHẬT LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 2016 - NGÀY 29/06/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top