THÔNG BÁO: DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ ÁP DỤNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ ÁP DỤNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top