THÔNG BÁO: V/V THAM GIA BHYT - BHTN CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC THAM GIA BHYT - BHTN CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top