THÔNG BÁO: SLIDE BÀI GIẢNG CỦA MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO 

Đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

V/v: Slide bài giảng các môn học của giảng viên  Học kỳ 3, năm học 2019 - 2020

 

Hiện tại, Các giảng viên Khoa CNTT đã gửi Slide bài giảng các môn học của giảng viên cho sinh viên, của học kỳ 3 năm học 2019 - 2020.

 
Đề nghị  sinh viên phải chuẩn bị Slide bài giảng các môn học của giảng viên trước buổi học đầu tiên của mỗi môn học. 
 
A. Sinh viên photo các Slide bài giảng mẫu trên bằng 1 trong 2 cách sau:
  1. Liên hệ với lớp trưởng để nhận Slide bài giảng các môn học mẫu, và đi photo ở bất kỳ cơ sở nào.
  2. Hoặc: Đến cơ sở PHOTOCOPY MINH THÔNG (Khoa đã gửi Slide bài giảng mẫu các môn học ở đây, các bạn sinh viên có thể đến để photocopy). ĐT: 0983.613.212 - 0906.751.175  - Email: THUONDDV@GMAIL.COM

​B. Các môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1, Lập trình giao diện, Ứng dụng web, Toán tin học sinh viên liên hệ thư quán (tầng trệt CS Nguyễn Kiệm - bên cạnh phòng trực giảng đường) để mua sách và chuẩn bị Slide bài giảng như hướng dẫn ở mục A.

Lưu ý:

        1. Đề nghị LỚP TRƯỞNG (hoặc Lớp phó) các lớp  nhận Slide bài giảng mẫu mỗi môn học tại CS Nguyễn Kiệm vào lúc 13h00 ngày 10/07/2020 hoặc cả ngày 12/07/2020, 13/07/2020 (Gặp anh Hậu). 

        2. Đề nghị LỚP TRƯỞNG (hoặc Lớp phó) thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên trong lớp biết thông báo này. 
       
       3. Đề nghị Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành Đoàn và Hội các lớp nhắc nhở các sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

 

Top