THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CÁC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CÁC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top