THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Link các biểu mẫu mới nhất.

Link đăng ký tham gia NCKH tại đây. 

Lưu ý: Sinh viên thực hiện đăng ký trước ngày 21/08/2020.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top