THÔNG BÁO: VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 - HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 - HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019 - 2020

Giảng viên có thể chuyển sang dạy và học trực tuyến qua các phần mềm video conference (Google Meet, Microsoft teams,...) và hệ thống hỗ trợ học tập LMS từ ngày 3/8/2020 đối với các nhóm lớp có sự đồng thuận của sinh viên (từ 50% sĩ số lớp trở lên). Giảng viên gửi biên bản họp lớp đồng thời thông báo cho Lãnh đạo Khoa/Ban Cơ bản để phối hợp tổ chức thực hiện dạy và học trực tuyến. Thời gian giảng dạy trực tuyến là 2 tuần kể từ ngày 3/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Lưu ý: Sinh viên truy cập vào hệ thống hỗ trợ học tập LMS để thống nhất với giảng viên bộ môn về việc học trực tuyến (sẽ có thông báo cụ thể từ giảng viên bộ môn, sinh viên chủ động truy cập hệ thống thường xuyên để sớm cập nhật thông tin chi tiết)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top