THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Sinh viên theo dõi thời gian nhận bằng tốt nghiệp tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top