THÔNG BÁO: QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Mẫu phiếu điều chỉnh lịch thi tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top