THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" NĂM 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" NĂM 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top