THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TỪ NGÀY 17/08/2020 TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TỪ NGÀY 17/08/2020 TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top