THÔNG BÁO: THỜI GIAN SINH VIÊN NỘP ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020 - 2021

THÔNG BÁO

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc sinh viên nộp đề cương đăng ký đề tài NCKH năm 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Thời gian: Trước 17h00 thứ 2 ngày 24/08/2020.

Hình thức: Sinh viên tham gia NCKH nộp đề cương trực tiếp tại VP khoa (phải có đầy đủ chữ ký). Đồng thời điền đầy đủ thông tin trên link đăng ký.

Link các biểu mẫu mới nhất.

-----------------------------------------------------------

Lưu ý:

- Sinh viên vui lòng đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học đúng hạn.

- Sau khoảng thời gian này VP khoa sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ.

- Không nhận những đề cương không đầy đủ thông tin, chữ ký.

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top