THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH ONLINE "HƯỞNG ỨNG HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN" - LẦN THỨ 19

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH ONLINE

"HƯỞNG ỨNG HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN" - LẦN THỨ 19

Thông tin chi tiết xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top