THÔNG BÁO: V/V ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top