THÔNG BÁO: KIỂM TRA MINH CHỨNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NH 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

KIỂM TRA MINH CHỨNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top