THÔNG BÁO: SINH HOẠT GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

SINH HOẠT GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2018

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top