THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top