THÔNG BÁO: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - KHÓA 2017 - CẬP NHẬT NGÀY 29/09/2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN KHÓA 2017

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây! (Cập nhật ngày 29/09/2020)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top