THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2017 – HK1 NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2017 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top