THÔNG BÁO: KIỂM TRA THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN - DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

KIỂM TRA THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://sis.ou.edu.vn

Bước 2: Sinh viên đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là mã số sinh viên. (Nếu đăng nhập lần đầu)

Bước 3: Sinh viên vào mục thời khóa biểu cá nhân và click vào học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Bước 4: Kiểm tra thời khóa biểu cá nhân (Ngày học + phòng học của từng môn học

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top