Thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Giải phóng Sài Gòn – Thời khắc lịch sử”

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Giải phóng Sài Gòn – Thời khắc lịch sử”

 

Căn cứ theo kế hoạch số 65/KH-CTSV ngày 10/03/2016 về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và sự kiện” - năm 2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung tổ chức chương trình với chủ đề “Giải phóng Sài Gòn – Thời khắc lịch sử” cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 18h00, ngày 20/04/2016.

2. Địa điểm: Hội trường A (602), 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3        

3. Chủ đề: Giải phóng Sài Gòn – Thời khắc lịch sử

4. Khách mời:

  • Trung tướng Lê Nam Phong – Nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ Quan Lục Quân II
  • Nhà báo, nhà lý luận phê bình điện ảnh Thúy Nga

    5. Nội dung chương trình:

  • Giới thiệu về nhân vật và sự kiện
  • Trích chiếu một số tác phẩm điện ảnh về chiến thắng lịch sử 1975
  • Giới thiệu tác phẩm điện ảnh “Giải phóng Sài Gòn”
  • Giao lưu với khách mời

    6. Đối tượng tham gia:                                                         

  • Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp của trường; Sinh viên hệ chính quy (theo số lượng phân bổ).
  • Sinh viên tham gia chương trình sẽ được cộng 05 điểm vào điều 3 trong hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Online (học kỳ 2 năm học 2015 – 2016).

7. Hình thức đăng ký tham gia:

  • Cán bộ Đoàn – Hội đăng ký theo số lượng phân bổ của Đoàn trường và Hội Sinh viên trường
  • Sinh viên đăng ký theo đường link: http://goo.gl/forms/0kCALJ2fAk của Phòng Công tác sinh viên trước 16:00 ngày 18/04/2016. Khi đủ số lượng, nhà trường sẽ đóng link đăng ký tham dự.

Trên đây là thông báo của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và sự kiện” chủ đề “Giải phóng Sài Gòn – Thời khắc lịch sử”, kính đề nghị các khoa, Đoàn – Hội Sinh viên trường, phổ biến thông tin đến cán bộ Đoàn – Hội, sinh viên.

Trân trọng.

 

Top