THÔNG BÁO: DANH SÁCH LỚP MÔN HỌC - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - KHÓA 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

ĐẾN TOÀN THỂ TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 

BƯỚC 1: XEM DANH SÁCH LỚP MÔN HỌC TẠI ĐÂY!

BƯỚC 2: XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 TẠI ĐÂY!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top