THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 - CẬP NHẬT NGÀY 16/10/2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 2017 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - CẬP NHẬT NGÀY 16/10/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top