THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 NGHỈ HỌC - THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 NGHỈ HỌC - THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

Top