THÔNG BÁO: TẬP HUẤN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NCKH NĂM 2020-2021

THÔNG BÁO
ĐẾN CÁC NHÓM ĐỀ TÀI SV NCKH CẤP TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2020-2021
V/v tập huấn các vấn đề  liên quan đến hoạt động "Sinh viên NCKH năm 2020-2021"
 
Thời gian: 11h00 - 12h30 ngày 12/11/2020
Địa điểm: Phòng máy 8 CS Nguyễn Kiệm.
Đối tượng: Trưởng nhóm và thành viên các nhóm sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH được phê duyệt trong danh mục: Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!
Lưu ý: Hội đồng khoa học sẽ xem xét cho dừng thực hiện các đề tài nếu không tham dự buổi tập huấn đầy đủ.
 
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top