THÔNG BÁO: LỊCH TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHÓA 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

LỊCH TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHÓA 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top