THÔNG BÁO: V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017 - PHỤC VỤ KIỂM TRA ĐẠO VĂN

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) HỆ ĐẠI HỌC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2017

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020 - PHỤC VỤ KIỂM TRA ĐẠO VĂN

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top