THÔNG BÁO: KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) BẢN CỨNG HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) BẢN CỨNG

HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2017

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top