THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020

VP Khoa thông báo về việc xét học xét học bổng KKHT HK2 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên đề xuất xét học bổng KKHT HK2 năm học 2019 - 2020: danh sách

- Chỉ tiêu xét học bổng KKHT HK2 năm học 2019 - 2020: chỉ tiêu

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản (CHÍNH CHỦ) vào địa chỉ : thông tin tài khoản

- Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn (Tiêu đề: HBKKHT_HK21920 - MSSV - Họ Và Tên) trước 09h00 ngày 27/11/2020.

Lưu ý:  - Trên đây là danh sách ĐỀ XUẤT có thể thay đổi nếu có phản hồi từ Sinh viên và ý kiến từ hội đồng.

- Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top