Học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

THÔNG BÁO

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Căn cứ văn bản giới thiệu học bổng Lương Văn Can của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can;

Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo đến toàn thể sinh viên nội dung học bổng Lương Văn Can (theo file đính kèm).

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

 

Top