THÔNG BÁO: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2017 (HK1 NĂM HỌC 2020-2021)

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

V/V NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2017

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top