THÔNG BÁO: LỊCH THI CUỐI KỲ TRÊN MÁY HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO 

LỊCH THI CUỐI CUỐI KỲ TRÊN MÁY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top